Våre tjenester omfatter

Ordensvakttjenester

Vi har mange års erfaring på dette feltet. Vår lange og brede erfaring gjør at vi kan betjene alle typer utesteder, hoteller og selskapslokaler som har behov for ordensvakter. Alle våre ordensvakter har vekterkurs og ordensvaktkurs som er påkrevet i henhold til lov om vaktvirksomhet.

Arrangementsikkerhet

Vi har også lang erfaring på dette feltet. Vi kan levere arrangementsikkerhet til alt fra konserter, festivaler, sportsarrangementer samt private arrngementer.