Jobbe hos oss

Nilsens Vakttjenester er et selskap i vekst og vi er alltid interessert i kvalifisert personell som ønsker å jobbe for oss. Send gjerne en kortfattet søknad med CV på mail til: post@nilsensvakttjenester.no

Selv om du ikke hører fra oss med det første, kan du bli kontaktet ved en senere anledning.

Søknaden oppbevares i 6 mnd. fra den er mottatt. Har du ikke hørt noe innen 6 mnd kan det lønne seg og sende en ny søknad dersom du fortsatt er arbeidssøkende.

Ta gjerne med følgende momenter i søknaden:

Navn
Adresse
Sted
Født
Telefon
Mobil
Epost
Hvorvidt du har vekterkurs og/eller ordensvaktkurs
Vandelsattest
Erfaring